REGULAMIN

REGULAMIN 

Kąpieliska  Śródlądowego – PCRiT „PEŁCZANKA”  w Pełczycach

 • KĄPIELISKO PCRiT „PEŁCZANKA – ZWANE DALEJ PLAŻĄ CZYNNE JEST  OD 01 LIPCA DO 31 SIERPNIA CODZIENNIE W GODZ. 12.00 –18.00, A W SOBOTY I NIEDZIELE OD 11.00 DO 19.00.
 • PLAŻA ZNAJDUJE SIĘ POD STAŁYM MONITORINGIEM PAŃSTWOWEJ POWIATOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ  W CHOSZCZNIE.
 • DIECI DO LAT 10 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA PLAŻY ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.
 • ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM NIETRZEŹWYM.
 • ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZALECA SIĘ WZAJEMNĄ OBSERWACJĘ OSÓB KĄPIĄCYCH, A W MIARĘ POTRZEBY UDZIELENIE POMOCY.
 • RATOWNIKAMI SĄ OSOBY NOSZĄCE UBIÓR W KOLORZE CZERWONYM LUB ŻÓŁTYM Z NAPISEM WOPR.
 • OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PLAŻY ZOBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO REGULAMINU I POLECEŃ RATOWNIKÓW.
 • OSOBOM KORZYSTAJĄCYM Z PLAŻY ZABRANIA SIĘ:
 • PRZEKRACZANIA GRANIC STREFY, OZNACZONEJ NA WODZIE ŻÓŁTYMI BOJAMI,
 • WCHODZIĆ DO WODY W CZASIE ZAKAZU KĄPIELI (CZERWONA FLAGA),
 • NISZCZENIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PLAŻY,
 • ZAKŁÓCAĆ SPOKÓJ, POPYCHAĆ I WRZUCAĆ DO WODY INNE OSOBY,
 • BIEGAĆ PO POMOSTACH,
 • ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN PLAŻY,
 • ZANIECZYSZCZAĆ WODY, UŻYWAĆ ŚRODKÓW PIORĄCYCH I HIGIENY OSOBISTEJ,
 • WJEŻDŻAĆ NA TEREN PLAŻY POJAZDAMI Z WYŁĄCZENIEM POJAZDÓW PORZĄDKOWYCH I RATUNKOWYCH.
 • BRAK BIAŁEJ FLAGI OZNACZA BRAK DYŻURU RATOWNICZEGO.
 • ZA WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE NA PLAŻY ZARZĄDCA PLAŻY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 • NA TERENIE PLAŻY OBOWIĄZUJE ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW ORAZ POŁOWU RYB.
 • OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĄDĄ USUWANE Z TERENU PLAŻY.
 • OSOBY NISZCZĄCE SPRZĘT I URZĄDZENIA PLAŻY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚC MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.
 • SKARGI I WNIOSKI NALEŻY  SKŁADAĆ DO BIURA NA TERENIE PLAŻY.

Inne załączniki:

Regulamin pola namiotowego
REGULAMIN MONITORINGU-1
Klauzula informacyjna-obiekt monitorowany
Regulamin korzystania z wiaty grilowej