PREZYDIUM WOPR

Kierownik Drużyny – Krzysztof Wiklak

Zastępca Kierownika – Adam Krzyżaniak

Sekretarz – Mirosław Żochowski

SĄD KOLEŻEŃSKI

Patryk Wiklak

Paweł Nieruchaj

Marcin Małysz