Informujemy, że od dnia 16 lipca 2024 r. na jeziorze Pełcz Duży (Polecko, Pełcz) obowiązuje całoroczny zakaz używania skuterów wodnych.

Ograniczenie wprowadzone Uchwałą NR II/34/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania skuterów wodnych na jeziorze Pełcz Duży (Połecko, Pełcz) (DZ. URZ.WOJ.2024.3259) ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Uchwała Nr II/34/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania skuterów wodnych na jeziorze Pełcz (Połecko, Pełcz) położonym w gminie Pełczyce.

Leave a Reply